Assistans

Företag brukar normalt berätta mer om vad personlig assistans innebär. Det gör inte vi. Vi är stolta över att inte ha någon som helst aning från kund till kund. Vår grundtanke är nämligen att så länge vi har kunskapen om lagar, regler och riktlinjer, så har uppdragsgivaren kunskapen om innehållet i den personliga assistansen. Naturligtvis skulle vi kunna förklara grundprinciperna, men den viktiga frågan – vad den personliga assistansen syftar till i verkligheten bortom paragraferna – kan den enskilde svara på mycket bättre än oss.

  • Lättillgängligt och lätthanterligt

Hela vår verksamhet är uppbyggd, och vidareutvecklas, för att du som vår uppdragsgivare ska uppleva assistansen som den allra enklaste sak i världen. Vi använder AiAi, vår egen app och en säker databas för att du ska kunna nå allt och alla var än du befinner dig. Du ska kunna ha "kontoret på fickan" samtidigt som du kan lita på att det fysiska kontoret alltid är tillgängligt, alltid är välkomnande och alltid svarar på dina frågor. Vi som arbetar inom Assist Kompaniet är del av en verksamhet vars huvudmål är mycket enkelt: assistansen ska vara en hjälp som gör livet enklare. Då skaassistansen i sig vara det allra enklaste för dig som uppdragsgivare. Du kan förlita dig helt på oss, men också vara trygg i din rätt till självbestämmande och inflytande.

  • Du bestämmer vem som anställs.

Hos oss är du lagledaren. Du bestämmer vem som ska arbeta som din personliga assistent. Det ger dig möjligheten att med mycket få undantag anställa precis vem du vill. Vi anställer externa assistenter, familjemedlemmar eller personal som kräver arbetstillstånd. Valfrihet är nyckeln och en viktig punkt i vårat arbete. Det är du som väljer och vi på Assist Kompaniet stöttar dig och ser till att du får rätt assistans. Vi ser till ditt välmående!

  • Du kan påverka schemaläggningen

Du har ett stort inflytande på hur tjänstgöringsgrader och schemaläggningen ska se ut. Vi ser till att assistansen följer både dina önskemål och de bestämmelser som gäller enligt lagar och avtal. På så sätt kan du känna trygghet i din assistanssituation och stabilitet i vardagen. 

  • Din assistans - din budget

Du är med och påverkar budgeteringen för hur assistansersättningen ska användas. Vi för en dialog med dig kring hur dina prioriteringar ser ut och anpassar oss efter det. Allt för att din assistans ska bli den individuella insats som är tanken.

  • Du garanteras juridisk kompetens

Personlig assistans är en insats reglerad av många olika bestämmelser. Att som vi som anordnare följer lagen är inte enbart vår självklara skyldighet, det är också din rättighet. Du kan välja oss om du vill ha ett alternativ som värnar de rättigheter du har genom att göra rätt. Vi förstår att oegentligheter kan påverka vardagen och förtroendet för assistansreformen. Därför har vi i alla led knutit expertkompetens till verksamheten: kompetens som garanterar att alla aspekter av assistansanordningen sker enligt reglerna och i ett effektivt tempo.

Våra jurister driver ditt ärende om du anser att du har blivit beviljad alldeles för få timmar. Vi upprättar ny ansökan tillsammans med dig och vi driver ditt ärende till du får den hjälp du har rätt till.