Företaget

Assist Kompaniet är en del av Cedrus Group: en icke riskkapitaldägd företagsgrupp som ser långsikigt på sina verksamheter i det offentliga. Sedan 2008 bedriver Assist Kompaniet personlig assistans med fokus på ett medmänkligt förhållningssätt och genuin omtanke. Det är värdeord som ska genomsyra alla delar av koncernen, och alla delar av det dagliga arbetet  gentemot uppdragsgivare ochb på Assist Kompaniets huvudkontor.

Assist Kompaniet är en rikstäckande assistansanordnare med kontor och administrativ personal i Helsingborg (huvudkontoret), Malmö (filial) och Stockholm (filial). Vår personal garanterar bred kompetens och ett multikulturellt förhållningssätt. Idag erbjuder vi service och kommunikation på mer än 12 olika språk. Dessutom har vi förenklat administrationen genom att förlita oss på AiAi, erbjuda en egen app och upprätta en databas tillgänglig för den med inloggning. Det ska vara enkelt att ha med oss att göra.

Vision

Vår vision koncentrerar sig till att slå fast tydliga ramar för den individuella friheten. Assist Kompaniet vill kombinera uppdragsgivarens fullständiga frihet med en lika fullständig regelefterlevnad för stabilitet, pålitlighet och trygghet. Att välja oss innebär att välja kreativ ärlighet.

Frihet är den personliga assistansens huvudmål, och vi vill ge dig verktygen för självförverkligande. Därför genomför vi ständiga förbättringar, satsningar och nya projekt. 2015 lanserade vi introduktionsprogrammet Smile för Sveriges bästa assistansintroduktion. Smile förser dig med verktygen som behövs för bästa möjliga styrning av den egna assistansen. Programmet förtydligar vår grundtanke: vi ska inte tala om för dig vad assistans handlar om. Vi ska förse dig med verktyg och resurser nog att avgöra den frågan själv.