Assistent

Våra assistenter är professionella medarbetare som står för en hög servicenivå baserad på gott bemötande och respekt för individen. Som anställd får alla ta fullständig del av våra policydokument, och förbinda sig att följa dessa. Alla har dessutom tystnadsplikt och erbjuds den introduktion som krävs. Vi följer de kompetenskrav som finns, och sätter varje uppdragsgivares behov i främsta rummet. I nära samarbete med Omsorgsbyrån Öresund AB anordnar vi regelbunden kompetensutveckling för våra anställda

Assistenterna är vår viktigaste resurs och vi tror på generösa villkor enligt de ramar som uppdragsgivaren sätter för uppdraget. Trygga medarbetare ger bättre service. Därför har vi sett till att alla är försäkrade, och ges inflytande över arbetssituationen genom arbetsmiljöarbetet och enkla kontaktvägar till ansvarig handläggare. Vi har också förenklat den enskilde medarbetarens administration genom att implementera administrationsprogrammet AiAi i verksamheten. AiAi är ett mycket enkelt verktyg att använda och ger personalen full insyn i den egna arbetsveckan.

Hos oss får du alltid

  • Goda anställningsvillkor.
  • Goda lönevillkor.
  • Generöst friskvårdsbidrag.
  • Introduktion och utbildning enligt behov.
  • Engagerade kollegor till stöd och för rådgivning.
  • Medarbetare som värnar dina rättigheter och ser till dina behov.